×

WE HELPEN U GRAAG

1 Bel 0478/88.75.68
Maandag tot Vrijdag
09:00 - 19:00
2 Stuur een E-Mail
We e-mailen of bellen
u steeds zo snel mogelijk!

BOOST UW BUSINESS

We ontdekken samen hoe uw business
snel kan groeien via het internet.
Maak een vrijblijvende afspraak!

AANPAK IN 4 STAPPEN

VrijblijvendeOriëntatiefase

We starten niet zonder grondig begrip van uw behoefte en wensen. Samen 'weten we wat we willen'.

We maken dus heldere samenwerkingsafspraken, een eerste analyse van de structuur, en we definiëren het noodzakelijke budget.

inrichtingsfase

We zoeken structuren, verzamelen materialen en nemen technische beslissingen. De ruwe lay-out en navigatie worden uitgetekend. Webnaam en 'hosting' worden vastgelegd.

uitwerkingsfase

Het eigenlijke programmatie-werk. Lay-out, navigatiestructuur en inhoud worden in een internet-formaat vertaald. U volgt via de testomgeving en kan op elk moment ingrijpen!

opleveringsfase

De laatste hoekjes bijschaven, de website gaat online. U ontvangt alle bronbestanden én een stappenplan om wijzigingen aan te brengen. We oefenen dat samen grondig in!

GEEN VERRASSINGEN

Snelweb Design werkwijze

U heeft steeds de volledige controle!

Iedere web site wordt ontwikkeld volgens een vastgesteld traject. Het nauwgezet volgen van dit stappenplan garandeert een goede afloop waarbij zowel u als Snelweb Design trots kunnen zijn op het eindresultaat. Een product dat u langere tijd sterk zal ondersteunen in uw breder commercieel of ander project. We geven u graag wat meer uitleg bij de verschillende onderdelen van het proces. Het lijken (en zijn ook wel) vele stapjes, maar het vormt een vloeiend geheel.

Uiteraard bespreken we een en ander vooraf. Meer nog, we documenteren alle afspraken ook in een glasheldere tekst. Want als we een ding willen vermijden, dan zijn het misverstanden ...

NUTTIGE TIPS

DENK ALS KLANT

Sta lang genoeg stil bij het doel van uw web site. Wil u extra uitstalraam creëren? Veel of weinig informatie meegeven? Reservaties opnemen? Wat is uw belangrijkste boodschap? Is een sobere omgeving hierbij passend? Of eerder een klein beetje 'flashy'? Hoe Google benaderen?

LAAT UW WEBSITE LEVEN

Uw website moet leven. Uw bezoekers moeten regelmatig iets nieuws vinden. Wij leiden u gratis op om zelfstandig verder te kunnen. Indien u dat echter zou willen, dan zullen wij ook graag onderhoud voor u uitvoeren. Zoals altijd binnen glasheldere afspraken!

ZEER RENDABEL

Een goed gemaakte, stijlvolle website met een ietwat tijdloos design kan gemakkelijk tot minstens 4 jaar bijzonder nuttig zijn. En als we in die optiek de kostprijs per dag berekenen, dan wordt een en ander wel heel interessant!
TOP