Web design op uw maat

Iedere web site wordt ontwikkeld volgens een vastgesteld traject. Het nauwgezet volgen van dit stappenplan garandeert een goede afloop waarbij zowel u als Snelweb Design trots kunnen zijn op het eindresultaat. Een product dat u langere tijd sterk zal ondersteunen in uw breder commercieel of ander project. We geven u graag wat meer uitleg bij de verschillende onderdelen van het proces. Het lijken (en zijn ook wel) vele stapjes, maar het vormt een vloeiend geheel.

Uiteraard bespreken we een en ander vooraf. Meer nog, we documenteren alle afspraken ook in een glasheldere tekst. Want als we een ding willen vermijden, dan zijn het misverstanden ...

1.
OriŽntatiefase

We starten niet zonder grondig begrip van uw behoefte en wensen. Samen 'weten we wat we willen'. We maken dus heldere samenwerkingsafspraken, een eerste analyse van de structuur, en we definiŽren het noodzakelijke budget.

2.
Inrichtingsfase

Structuren worden uitgetekend, materialen bij mekaar gezocht. Alle technische en inhoudelijke basisbeslissingen worden genomen. De ruwe lay-out en navigatie wordt uitgetekend. Webnaam en 'hosting' worden vastgelegd.

3.
Uitwerkingsfase

Het eigenlijke programmatie-werk. Lay-out, navigatiestructuur en inhoud worden in een internet-formaat vertaald. Uiteraard steeds in overleg met u, en zichtbaar via uw eigen specifieke testomgeving. U heeft dus op elk moment grip op het hele gebeuren !

4.
Opleveringsfase

De laatste hoekjes worden bijgeschaafd, de website gaat online. U ontvangt (en dit is uniek) niet alleen de web site, maar ook alle bronbestanden ťn een stappenplan om wijzigingen aan te brengen. We oefenen een en ander samen in zodat u zelfstandig verder kan !

Nuttige tips
Denk als klant

Sta even stil bij het doel van uw web site. Een extra uitstalraam? Veel of weinig info meegeven? Reservaties opnemen? En wat zou uw klant zoeken? Wat is belangrijk? Is een sobere omgeving hierbij passend? Of eerder een klein beetje 'flashy'?

Zeer rendabel

Laat u niets wijs maken. Geen enkele web site doorstaat de tand des tijds. Een goed gemaakte web site met een ietwat tijdloos design kan wel gemakkelijk tot minstens 4 jaar bijzonder nuttig zijn. En als we in die optiek de kostprijs per dag berekenen, dan wordt een en ander wel heel interessant !

Updates

Uw web site moet leven. Onderhoud is dus nodig. Wij leiden u gratis op om zelfstandig verder te kunnen. Indien u dat echter zou willen, dan zullen wij ook graag onderhoud voor u uitvoeren. Zoals altijd binnen glasheldere afspraken, geen verrassingen.