WERKWIJZE

Web design op uw maat

Iedere web site wordt ontwikkeld volgens een vastgesteld traject. Het nauwgezet volgen van dit stappenplan garandeert een goede afloop waarbij zowel u als Snelweb Design trots kunnen zijn op het eindresultaat.

Oriëntatiefase

We starten niet zonder grondig begrip van uw behoefte en wensen. Samen 'weten we wat we willen'. We maken dus heldere samenwerkingsafspraken, een eerste analyse van de structuur, en we definiëren het noodzakelijke budget.

Inrichtingsfase

Structuren worden uitgetekend, materialen bij mekaar gezocht. Alle technische en inhoudelijke basisbeslissingen worden genomen. De ruwe lay-out en navigatie wordt uitgetekend. Webnaam en 'hosting' worden vastgelegd.

Uitwerkingsfase

Het eigenlijke programmatie-werk. Lay-out, navigatiestructuur en inhoud worden in een internet-formaat vertaald. Uiteraard steeds in overleg met u, en zichtbaar via uw eigen specifieke testomgeving. U heeft dus op elk moment grip op het hele gebeuren!

Opleveringsfase

De laatste hoekjes worden bijgeschaafd, de website gaat online. U ontvangt (en dit is uniek) niet alleen de web site, maar ook alle bronbestanden én een stappenplan om wijzigingen aan te brengen. We oefenen een en ander samen in zodat u zelfstandig verder kan!